W-Studie - Bijbelleerhuis

TREE OF LIFE
Ga naar de inhoud
Bijbelleerhuis no 1912
Studie    Geloof

Studie tekst voor de maand december
Hij is gekomen tot het Zijne , en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar zovelen Hem aangenomen hebben , dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn Naam geloven Johannes 1:11 en 12  Statenvertaling (GBS)

Woordstudie december 2019

1219 WS Geloven.
Deze maand willen wij beginnen met de studie van Bijbelse woorden. Wij beginnen met het woord: geloven. Het Griekse woord pistis komt van pepeistai hij is overreed.  Het Hebreeuwse woord emunah komt van ne éman komt van vast zijn. Het Latijnse woord fides is naar fido ik vertrouw. Petrus van Mastricht zegt: “In een striktere zin betekent ‘geloof’: die overreding van het gemoed, die ontstaat uit de geloofwaardigheid van de spreker.

Definitie

Het zaligmakend geloof is niets anders dan een daad van de gehele redelijke ziel waardoor zij God aanneemt als haar hoogste einddoel, en Christus als de enige Middelaar, opdat wij met Hem verenigd worden en, in die vereniging, met en door Hem de gemeenschap met zijn weldaden verkrijgen.Terug naar de inhoud